C-Sky View Bình Dương

Tổng diện tích dự án: 8.000m2
Diện tích sàn xây dựng: 48.700m2
Số tầng: Block A cao 36 tầng – Block B cao 35 tầng – trong đó có 2 tầng hầm

HƠN 18 năm phát triển

TRÊN 76.000 GIAO DỊCH

HƠN 120.000 kHÁCH HÀNG

NHÀ PHỐ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer nec odio. Praesent libero. Sed cursus…

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer nec odio. Praesent libero. Sed cursus…

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer nec odio. Praesent libero. Sed cursus…

ĐẤT NỀN

CĂN HỘ

Newsletter Sign Up

Praesent libero sed cursus anted dapibus diam